logo
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐOÀN KIÊN PHÁT
  • 67A đường 297, Phường Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • sales@doankienphat.com.vn
  • doankienphat.com.vn

                                         Khớp nối trục KTR

Khớp nối trục Rotex KTR                       Khớp nối trục KTR Rotex Clamping hub   

Khớp nối trục KTR Rotex GS                   Khớp nối trục KTR Rotex kèm ống lót côn

Khớp nối trục KTR Rotex A-H                  Khớp nối trục KTR Rotex GS HP

Khớp nối trục KTR Rotex GS Compact      Khớp nối trục KTR Rotex ZS-DKM-H

                                Khớp nối trục Flender

Khớp nối trục Flender N-Eupex A                        Khớp nối trục Flender Rupex RWN

Khớp nối trục Flender N-eupex B                        Khớp nối trục Flender N-eupex H

Khớp nối trục Flender N-Eupex-DS                       Khớp nối trục Flender N-Bipex

                                         Khớp nối trục JAC Coupling

Khớp nối trục JAC CR

                                         Khớp nối trục Rexnold

Khớp nối trục REXNOLD CENTAFLEX-A                        Khớp nối trục REDNOLD Wrapflex R10

Khớp nối trục REXNOLD CENTAFLEX-H                       Khớp nối trục REXNOLD CENTAFLEX-B

Khớp nối trục REXNOLD CENTAFLEX-X

                                         Khớp nối trục Lovejoy

Khớp nối trục động cơ servo LOVEJOY                        Khớp nối trục LOVEJOY RRC

Khớp nối trục mềm LOVEJOY H                                  Khớp nối trục mềm LOVEJOY C

Khớp nối trục LOVEJOY LV                                         Khớp nối trục mềm LOVEJOY GS

Khớp nối trục động cơ servo LOVEJOY CJ                        Khớp nối trục LOVEJOY LVK

Khớp nối trục LOVEJOY LK                                         Khớp nối trục mềm LOVEJOY LC

Khớp nối trục LOVEJOY SW                                        Khớp nối trục LOVEJOY LF

Khớp nối trục mềm LOVEJOY L                                   Khớp nối trục LOVEJOY SS

Khớp nối trục LOVEJOY RRS

                                         Khớp nối trục KASIN

Khớp nối trục HRC KASIN                        Khớp nối trục NM KASIN

Khớp nối trục TBWoods                          Khớp nối trục mềm L TBWood

                                   Khớp nối trục China

Khớp nối trục NM C-King                        Khớp nối trục HRC

Khớp nối trục MT                                  Khớp nối trục L Buna

Khớp nối trục FCL

                                         Khớp nối trục RATHI

Khớp nối trục mềm Rathi RRL                       Khớp nối trục mềm Rathi RFC

Khớp nối trục mềm Rathi H/HR                     Khớp nối trục mềm Rathi SWQ

Khớp nối trục mềm Rathi RN                        Khớp nối trục mềm Rathi RJB

Khớp nối trục mềm Rathi SWSH

                                         Khớp nối trục DURI

Khớp nối trục động cơ servo DURI DJC                       Khớp nối trục động cơ servo DURI DRJT-S

Khớp nối trục động cơ servo DURI DRJT-A                  Khớp nối trục động cơ servo DURI DJCS

                                         Khớp nối trục Ringspann

Khớp nối trục Ringspann RDA ESO with flange

Khớp nối trục Ringspann RDA ESO with clamping

Khớp nối trục Ringspann RDA ESO with clamping with hub keyway 

Khớp nối trục Ringspann RDA ESO với rãnh then

                           Khớp khóa trục TAS

Khớp khóa trục TAS 130                   Khớp khóa trục TAS 3173                   Khớp khóa trục TAS 3003

Khớp khóa trục TAS 110                   Khớp khóa trục TAS type 52                     Khớp khóa trục TAS WK

Khớp khóa trục TAS 8006                   Khớp khóa trục TAS 3193                  Khớp khóa trục TAS W

Khớp khóa trục TAS 3015                  Khớp khóa trục TAS 3191                   Khớp khóa trục TAS 3073

Khớp khóa trục TAS 3014                   Khớp khóa trục TAS 3181                   Khớp khóa trục TAS 3071

Khớp khóa trục TAS 3012                  Khớp khóa trục TAS 3171                  Khớp khóa trục TAS 3051

Khớp khóa trục TAS 3006                  Khớp khóa trục TAS 3081

                                         Khớp khóa trục MAV

Khớp khóa trục MAV 1008                  Khớp khóa trục MAV 3003                   Khớp khóa trục MAV 5061

Khớp khóa trục MAV 1061                   Khớp khóa trục MAV 3012                   Khớp khóa trục MAV 4061L

Khớp khóa trục MAV 1062                  Khớp khóa trục MAV 3022                  Khớp khóa trục MAV 6061

Khớp khóa trục MAV 1071                   Khớp khóa trục MAV 3505                   Khớp khóa trục MAV 7107

Khớp khóa trục MAV 1072                   Khớp khóa trục MAV 3061                   Khớp khóa trục MAV 6902

Khớp khóa trục MAV 1261                   Khớp khóa trục MAV 3023                   Khớp khóa trục MAV 4071

Khớp khóa trục MAV 1800                   Khớp khóa trục MAV 4061                   Khớp khóa trục MAV 6901

Khớp khóa trục MAV 2005                   Khớp khóa trục MAV 4005                   Khớp khóa trục MAV 6002

Khớp khóa trục MAV 2500                   Khớp khóa trục MAV 3705                   Khớp khóa trục MAV 6903

 

                                                                                   Khớp khóa trục Ringfeder

Khớp khóa trục Ringfeder 7003                Khớp khóa trục Ringfeder 7004              Khớp khóa trục Ringfeder 7005

Khớp khóa trục Ringfeder 7006                Khớp khóa trục Ringfeder 7007               Khớp khóa trục Ringfeder 7012

Khớp khóa trục Ringfeder 7012.2             Khớp khóa trục Ringfeder 7013.0            Khớp khóa trục Ringfeder 7013.1

Khớp khóa trục Ringfeder 7014                 Khớp khóa trục Ringfeder 7015               Khớp khóa trục Ringfeder 7015.1

Khớp khóa trục Ringfeder 7061              Khớp khóa trục Ringfeder 7110                   Khớp khóa trục Ringfeder 7515

                           Khớp khóa trục Lovejoy

Khớp khóa trục Lovejoy SLD1350                   Khớp khóa trục Lovejoy SLD350

Khớp khóa trục Lovejoy SLD1850                    Khớp khóa trục Lovejoy SLD900

Khớp khóa trục Lovejoy SLD1450                   Khớp khóa trục Lovejoy SLD2600

Khớp khóa trục Lovejoy SLD1500                   Khớp khóa trục Lovejoy SLD1750

Khớp khóa trục Lovejoy SLD1900

                                         Khớp khóa trục DURI

Khớp khóa trục DURI DR110                    Khớp khóa trục DURI DR132                    Khớp khóa trục DURI DR400

Khớp khóa trục DURI DR132A                  Khớp khóa trục DURI DR133                   Khớp khóa trục DURI DR603

Khớp khóa trục DURI DR133B                   Khớp khóa trục DURI DR134S                 Khớp khóa trục DURI DR300C

Khớp khóa trục DURI DR200                     Khớp khóa trục DURI DR133B                   Khớp khóa trục DURI DR500

Khớp khóa trục DURI DR134S                   Khớp khóa trục DURI DR200                   Khớp khóa trục DURI DR300F

Khớp khóa trục DURI DR300

                                         Khớp khóa trục Ringspann

Khớp khóa trục RINGSPANN RLK130                   Khớp khóa trục RINGSPANN RLK402

Khớp khóa trục RINGSPANN RLK350                   Khớp khóa trục RINGSPANN RLK110

Thiết bị khóa trục RINGSPANN RLK603                Thiết bị khóa trục RINGSPANN RLK608

Khớp khóa trục RINGSPANN RLK132                   Thiết bị khóa trục RINGSPANN RLK606                                          

                                         Khớp nối đĩa Lovejoy

Khớp nối đĩa LOVEJOY SX                   Khớp nối đĩa thép LOVEJOY SU

Khớp nối đĩa LOVEJOY SXC                  Khớp nối đĩa LOVEJOY DI

                                         Khớp nối đĩa DENSEN

Khớp nối đĩa đơn DENSEN                Khớp nối đĩa đôi DENSEN                   Khớp nối đĩa thép DENSEN dạng dài

Khớp nối đĩa TBWOODS                   Khớp nối đĩa TBWoods Torsiflex-I                   Khớp nối đĩa TBWoods Form Flex

Khớp nối đĩa KTR                             Khớp nối đĩa thép Radex-N KTR                   Khớp nối đĩa thép Radex NC KTR

Khớp nối đĩa JAC Coupling                Khớp nối đĩa thép JAC Coupling

Khớp nối đĩa RATHI                          Khớp nối đĩa thép RATHI RLM                  Khớp nối đĩa thép RATHI REM

Khớp nối đĩa Flender                       Khớp nối đĩa Flender N-ARPEX

Khớp nối đĩa DURI                          Khớp nối đĩa DURI DRS-DRW-DRA                   Khớp nối đĩa DURI DHDA-A

                                                     Khớp nối đĩa DURI DRDA-A                   Khớp nối đĩa DURI DHDS-A

                                         Khớp nối cardan

Khớp nối cardan SWC                       Khớp nối cardan SWC-BH                   Khớp nối trục cardan SWC-WH

Khớp nối cardan HIMCO                   Khớp nối cardan A HIMCO                   Khớp nối cardan HD HIMCO

                                                      Khớp nối cardan LD HIMCO                   Khớp nối cardan AD HIMCO

                                                      Khớp nối cardan HDB HIMCO                   Khớp nối cardan HDF HIMCO

                                                      Khớp nối cardan L HIMCO                        Khớp nối cardan HDM HIMCO

Khớp nối trục Flange Hub HIMCO

Khớp nối cardan LS HIMCO

Khớp nối cardan KTR                  Khớp nối cardan KTR H-HD                   Khớp nối cardan KTR G-GD K                  hớp nối cardan KTR GA-HA

                                                      Khớp nối cardan Wichmann                  
Khớp nối cardan Wichmann 100
Khớp nối cardan Wichmann 130
Khớp nối cardan Wichmann 110

Khớp nối cardan GWB                   Khớp nối cardan GWB 390                       Khớp nối cardan GWB 587

                                                   Khớp nối cardan GWB 498                       Khớp nối cardan GWB 392-393

                        Khớp nối cardan GWB 587-190-390       Khớp nối cardan GWB 492

                              Bạc đạn một chiều GWB                           Khớp nối cardan GWB 687-688

Khớp nối cardan Lovejoy               Cao su bảo vệ Cardan Lovejoy

                                                   Khớp nối cardan Lovejoy HD             Khớp nối cardan Lovejoy dạng kéo dài

                                                               Khớp nối cardan Lovejoy D303           Khớp nối cardan Lovejoy LOJ-JR4

                                                   Khớp nối cardan Lovejoy DD-DDX      Khớp nối cardan Lovejoy D

Khớp nối răng HIMCO                        Khớp nối răng SE/EL HIMCO                       Khớp nối răng GD HIMCO

                                                               Khớp nối răng GS/GSL HIMCO                    Khớp nối răng SS HIMCO

                                                               Khớp nối răng GH HIMCO

Khớp nối răng REXNOLD                   Khớp nối răng vỏ thép Rexnold G32           Khớp nối răng vỏ thép Rexnold G20

Khớp nối răng JAC Coupling             Khớp nối răng vỏ thép JAC SEM CEM        Khớp nối răng vỏ thép SSM CCM

Khớp nối răng KASIN                         Khớp nối bánh răng Kasin 1015 1010 1050  Khớp nối răng vỏ nhựa KASIN

Khớp nối răng GIICL                           Khớp nối răng tang trống Giicl Coupling

Khớp nối răng LOVEJOY                     Khớp nối răng LOVEJOY FXL                        Khớp nối răng Hercuflex LOVEJOY CX

                                                               Khớp nối răng mặt bích Hercuflex Lovejoy FX

                                                               Khớp nối răng vỏ nhựa LOVEJOY NYFLEX

                                         Khớp nối răng KTR

Khớp nối bánh răng BoWex M

Khớp nối răng vỏ nhựa BoWex Junior

Khớp nối răng vỏ nhựa Bowex I KTR

Khớp nối răng vỏ nhựa BoWex junior M

Khớp nối răng vỏ nhựa Bowex M-C

                                         Khớp nối thủy lực

Khớp nối thủy lực Transfluid

Khớp nối thủy lực KTR

Khớp nối thủy lực YOX

Khớp nối thủy lực FLENDER FLUDEX

                                         Khớp nối trục encoder

Khớp nối trục encoder DENSEN with clamping

Khớp nối trục encoder DENSEN

Khớp nối trục encoder DURI DRBS-SUS

Khớp nối trục encoder DURI DRB-SUS

Khớp nối trục encoder DURI DRFC

Khớp nối trục encoder DURI DRBS

Khớp nối trục encoder DURI DRB

Khớp nối trục encoder DURI DOHS

Khớp nối trục encoder DURI DOH

Khớp nối trục encoder DURI DHRA

Khớp nối encoder DENSEN

Khớp nối loop dùng cho encoder

                                         Khớp nối cứng

Khớp nối cứng REXNOLD                       Khớp nối cứng LOVEJOY                       Khớp nối cứng DURI DRG

Khớp nối cứng DURI DRGL                     Khớp nối cứng bằng thép DENSEN    Khớp nối cứng bằng nhôm DENSEN

Khớp nối cứng RATHI RR                        Khớp nối cứng RATHI RGR

                                         Khớp nối lưới lò xo

Khớp nối lưới lò xo T10 Rexnold          Khớp nối lưới lò xo TBWoods              Khớp nối lưới lò xo T10 LOVEJOY

Khớp nối lưới lò xo LOVEJOY T20        Khớp nối lưới lò xo DENSEN

                                         Khớp nối bu lông đai ốc

Khớp nối bu lông đai ốc FCL C-King    Khớp nối bu lông FLENDER RUPEX RWN

Khớp nối bu lông RINGSPANN REB DCS với đĩa phanh

Khớp nối bu lông RINGSPANN REB DCO       Khớp nối bu lông FLENDER RUPEX RWS

Khớp nối bu lông RATHI CONE FLEX RCT

Khớp nối bu lông RATHI B-Flex-RB                        Khớp nối bu lông RATHI B-Flex-LBC

Khớp nối bu lông đai ốc FCL KASIN

                                         Khớp nối mềm cao su

Khớp nối mềm cao su LOVEJOY S-FLEX

                                         Bộ chống quay ngược

Bộ chống quay ngược Freewheel FXM RINGSPANN

Bộ chống quay ngược Freewheel FB RINGSPANN

                                         Khớp nối mặt bích

Khớp nối mặt bích TAS FKE

Khớp nối mặt bích TAS FK/FKB

Khớp nối mặt bích TAS FKE H

Khớp nối mặt bích RINGSPANN RFK TBO

                                         Vòng đệm giảm chấn

Vòng đệm Buna L                            Vòng đệm Bowex KTR                        Vòng đệm giảm chấn Omega

Vòng đệm lưới lò xo                        Vòng đệm HRC                             Vòngđệm cao su giảm chấn FCL

Vòng đệm giảm chấn NM               Cao su giảm chấn N-eupex Flender

Vòng đệm giảm chấn MT               Vòng đệm giảm chấn Rotex GS KTR             Vòng đệm giảm chấn Rotex GR

Vòng đệm Rotex KTR                       Vòng đệm JAC Coupling                         Vòng đệm giảm chấn T

Vòng đệm cao su Sure Flex TBWoods

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐOÀN KIÊN PHÁT

Mã số thuế: 0316869156

Email: sales@doankienphat.com.vn

Địa chỉ: 67A đường 297, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0908.045.076

Website: doankienphat.com.vn

Facebook Zalo Youtube

Thống kê

  • Đang online:9
  • Trong tuần:285
  • Trong tháng:2164
  • Tổng truy cập:163483
2023 Copyright © doankienphat.com.vn.Thiết kế website bởi webmoi.vn
Chat Zalo
0908.045.076